Thông báo tất toán hợp đồng tháng 03/2022 – Đợt 4

thị trường hàng hóa ngày 22/03/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QOK22

Dầu Brent 05/2022

29/03/2022

Trước 21:00 ngày 28/03/2022

2

MPOJ22

Dầu cọ thô 04/2022

31/03/2022

Trước 15:00 ngày 29/03/2022

3

SIEJ22

Bạc 04/2022

31/03/2022

Trước 21:00 ngày 29/03/2022

4

CPEJ22

Đồng 04/2022

31/03/2022

Trước 21:00 ngày 29/03/2022

5

PLEJ22

Bạch kim 04/2022

31/03/2022

Trước 21:00 ngày 29/03/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

BMK22

Dầu Brent mini 05/2022

31/03/2022

Trước 21:00 ngày 29/03/2022

2

QOK22

Dầu Brent 05/2022

31/03/2022

Trước 21:00 ngày 29/03/2022

3

RBEJ22

Xăng RBOB 04/2022

31/03/2022

Trước 21:00 ngày 29/03/2022

Trân trọng.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.


Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336