Thông báo tất toán hợp đồng tháng 03/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 ZFTJ22 Cao su TSR20 04/2022 31/03/2022 Trước 15:00 ngày 15/03/2022
2 FEFH22 Quặng sắt 03/2022 31/03/2022 Trước 21:00 ngày 15/03/2022
3 NQMJ22 Dầu WTI Mini 04/2022 17/03/2022 Trước 21:00 ngày 15/03/2022
4 MCLEJ22 Dầu WTI micro 04/2022 17/03/2022 Trước 21:00 ngày 15/03/2022
5 CLEJ22 Dầu WTI 04/2022 18/03/2022 Trước 21:00 ngày 17/03/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 CCEH22 Ca cao 03/2022 16/03/2022 Trước 21:00 ngày 14/03/2022
2 ZFTJ22 Cao su TSR20 04/2022 31/03/2022 Trước 15:00 ngày 15/03/2022
3 FEFH22 Quặng sắt 03/2022 31/03/2022 Trước 21:00 ngày 15/03/2022
4 KCEH22 Cà phê Arabica 03/2022 21/03/2022 Trước 21:00 ngày 17/03/2022
5 MCLEJ22 Dầu WTI micro 04/2022 21/03/2022 Trước 21:00 ngày 17/03/2022
6 NQMJ22 Dầu WTI Mini 04/2022 21/03/2022 Trước 21:00 ngày 17/03/2022
7 CLEJ22 Dầu WTI 04/2022 22/03/2022 Trước 21:00 ngày 18/03/2022

Trân trọng.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.


Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336