Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 02/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 TRUG22 Cao su RSS3 02/2022 22/02/2022 Trước 15:00 ngày 04/02/2022
2 QPG22 Dầu ít lưu huỳnh 02/2022 08/02/2022 Trước 21:00 ngày 04/02/2022
3 QWH22 Đường trắng 03/2022 11/02/2022 Trước 21:00 ngày 09/02/2022
4 ZFTH22 Cao su TSR20 03/2022 28/02/2022 Trước 15:00 ngày 10/02/2022
5 CCEH22 Ca cao 03/2022 14/02/2022 Trước 21:00 ngày 10/02/2022
6 FEFG22 Quặng sắt 02/2022 28/02/2022 Trước 21:00 ngày 10/02/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUG22 Cao su RSS3 02/2022 22/02/2022 Trước 15:00 ngày 04/02/2022
2 QPG22 Dầu ít lưu huỳnh 02/2022 10/02/2022 Trước 21:00 ngày 08/02/2022
3 QWH22 Đường trắng 03/2022 11/02/2022 Trước 21:00 ngày 09/02/2022
4 ZFTH22 Cao su TSR20 03/2022 28/02/2022 Trước 15:00 ngày 10/02/2022
5 FEFG22 Quặng sắt 02/2022 28/02/2022 Trước 21:00 ngày 10/02/2022

Trân trọng.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336