Thông báo tất toán hợp đồng tháng 01/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 ZFTG22 Cao su TSR20 02/2022 31/01/2022 Trước 15:00 ngày 13/01/2022
2 FEFF22 Quặng sắt 01/2022 31/01/2022 Trước 21:00 ngày 13/01/2022
3 NQMG22 Dầu WTI Mini 02/2022 17/01/2022 Trước 21:00 ngày 13/01/2022
4 MCLEG22 Dầu WTI micro 02/2022 17/01/2022 Trước 21:00 ngày 13/01/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 MPOF22 Dầu cọ thô 01/2022 14/01/2022 Trước 21:00 ngày 12/01/2022
2 ZLEF22 Dầu Đậu Tương 01/2022 14/01/2022 Trước 21:00 ngày 29/12/2021
3 ZSEF22 Đậu Tương 01/2022 14/01/2022 Trước 21:00 ngày 12/01/2022
4 ZREF22 Gạo thô 01/2022 14/01/2022 Trước 21:00 ngày 12/01/2022
5 ZMEF22 Khô Đậu Tương 01/2022 14/01/2022 Trước 21:00 ngày 12/01/2022
6 ZFTG22 Cao su TSR20 02/2022 31/01/2022 Trước 15:00 ngày 13/01/2022
7 FEFF22 Quặng sắt 01/2022 31/01/2022 Trước 21:00 ngày 13/01/2022

Trân trọng.

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 729/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/12/2021.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336