Thông báo mức ký quỹ giao dịch hàng hoá ngày 10/03/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 10/03/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 4,620 USD
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 924 USD
3 Lúa mỳ Nông sản CBOT 7,370 USD
4 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 1,474 USD
5 Lúa mì kansas Nông sản CBOT 7,260 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 10/03/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 150QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/03/2022.


Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336
0931721336