Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 23-26-27 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) gửi tới Quý Thành viên 2 Thông báo số 445/TB/MXV và 446/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch các sản phẩm trên MXV vào các ngày 23, 26, 27 tháng 11 năm 2020.

Xem chi tiết tại File đính kèm dưới đây:

Đề nghị Quý Thành viên lưu ý và thông báo tới Khách hàng về lịch này.
Trân trọng,

error: Content is protected !!
0931721336