Thông Báo: Khách Hàng Có Thể Giao Dịch Các Sản Phẩm Dầu Thô Brent, Dầu ít Lưu Huỳnh, Robusta

Kính gửi: Quý Khách Hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến anh chị thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) như sau:

Từ thứ Ba ngày 04/05/2021, Quý khách hàng có thể giao dịch các sản phẩm thuộc Sở giao dịch Hàng hóa ICE EU đã được kết nối liên thông với Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam bao gồm:

1. Cà phê Robusta (mã LRC)

2. Dầu thô Brent (mã QO)

3. Dầu ít lưu huỳnh (mã QP)

Các quy định về giao dịch các sản phẩm trên (đặc tả hợp đồng, ký quỹ yêu cầu, phí giao dịch, thời gian giao dịch, biên độ giá giao dịch, thời hạn tất toán trước giao nhận) vẫn áp dụng theo các quy định hiện hành của MXV.

error: Content is protected !!
0931721336