Thông báo Giao nhận hàng hóa vật chất khi đến hàng trong giao dịch hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn Hàng Hóa

Kính gửi: Qúy khách hàng,

Gia Cát Lợi Hà Nội gửi đến quý khách hàng thông báo của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV) các quyết định liên quan đến việc giao nhận hàng hóa vật chất khi đến hạn trong giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Chi tiết:

error: Content is protected !!
0931721336