Thông Báo Ban Hành Phương Thức Thực Hiện Quyền Chọn Hợp Đồng Quyền Chọn Hàng Hóa Ngày 26/06/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành phương thức thực hiện quyền chọn Hợp đồng Quyền chọn hàng hoá áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/06/2023.


GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978