Thông báo ban hành mức xử lý ký quỹ giao dịch hàng hoá ngày 08/03/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của Công ty CP Gia dịch hàng hóa Gia Cát Lợi về việc ban hành mức xử lý ký quỹ trong giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa ngày 08/03/2022 như sau:

Xem chi tiết tại: Thông báo số 0322/QĐ/TGĐ-GCL ngày 08/03/2022


Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336