Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hóa ngày 01.07.2021

Kính gửi: Qúy khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch hàng hóa Việt nam, Gia Cát Lợi Hà Nội gửi đến Qúy khách hàng quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch từ 01.07.2021

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978