Thông báo ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hóa ngày 01.07.2021

Kính gửi: Qúy khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch hàng hóa Việt nam, Gia Cát Lợi Hà Nội gửi đến Qúy khách hàng quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch từ 01.07.2021

error: Content is protected !!
0931721336