Thông Báo Ban Hành Mức Ký Qũy Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 26/07/2023

 

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 26/07/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hoá Nhóm hàng hoá Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,630 USD
Quyền chọn mua Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,630 USD
Quyền chọn bán Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,630 USD
2 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 726 USD
3 Lúa mì Kansas Nông sản CBOT 3,740 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 26/07/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 670 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26.07.2023

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978