Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 20/03/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 20/03/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng Kim loại COMEX 6,710 USD
2 Đồng mini Kim loại COMEX 3,355 USD
3 Đồng micro Kim loại COMEX 671 USD
4 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 6,600 USD
5 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 3,300 USD
6 Dầu thô Brent micro Năng lượng NYMEX 660 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 20/03/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm: 292QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 20.03.2023

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978