Thông Báo Ban Hành Mức Ký Qũy Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 05/07/2023

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 05/07/2023 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 3,465 USD
2
Đậu tương
Nông sản
CBOT
4,620 USD
Quyền chọn mua Đậu tương 4,620 USD
Quyền chọn bán Đậu tương 4,620 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 924 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 3,300 USD
5
Ngô Nông sản CBOT 2,805 USD
Quyền chọn mua Ngô Nông sản CBOT 2,805 USD
Quyền chọn bán Ngô Nông sản CBOT 2,805 USD
6 Ngô mini Nông sản CBOT 561 USD
7 Dầu thô Brent mini Năng lượng ICE SG 577 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 05/07/2023.

Xem chi tiết tại file đính kèm:  Quyết định số 616 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05.07.2023

 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978