Thông báo Ban Hành ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà Phê ngày 01.07.2021

Kính gửi quý khách hàng!

Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, Gia Cát Lợi Hà Nội gửi đến quý khách hàng quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng cà phê áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01.07

error: Content is protected !!
0931721336