Thông Báo Ban Hành Hạn Mức Vị Thế Mở Tài Khoản Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 26/6/2023

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng về ban hành hạn mức vị thế mở tài khoản giao dịch hàng hoá đối với từng mặt hàng niêm yết giao dịch hàng hoá tại MXV ngày 26/06/2023.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 934 QĐ/TGĐ – MXV ngày 14/12/2022.

Thông tin chi tiết quyết định:GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978