Tất toán hợp đồng Đợt 5 tháng 12/2021

tat-toan-hop-dong-dot-5-thang-12-2021

Thông báo tất toán hợp đồng tháng 12/2021 đợt 5. Đây là thông báo của sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có những thang đổi gì đáng chú ý mời mọi người cùng Gia Cát Lợi xem qua nhé.

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng đợt 5 tháng 12/2021 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 NGEF22 Khí tự nhiên 01/2022 27/12/2021 Trước 21:00 ngày 23/12/2021
2 BMG22 Dầu Brent mini 02/2022 28/12/2021 Trước 18:00 ngày 24/12/2021
3 LRCF22 Cà phê Robusta 01/2022 28/12/2021 Trước 21:00 ngày 23/12/2021
4 QOG22 Dầu Brent 02/2022 28/12/2021 Trước 21:00 ngày 27/12/2021
5 RBEF22 Xăng pha chế 01/2022 29/12/2021 Trước 21:00 ngày 27/12/2021

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGF22 Khí tự nhiên mini 01/2022 28/12/2021 Trước 21:00 ngày 23/12/2021
2 CPEZ21 Đồng 12/2021 29/12/2021 Trước 21:00 ngày 27/12/2021
3 NGEF22 Khí tự nhiên 01/2022 29/12/2021 Trước 21:00 ngày 27/12/2021
4 PLEZ21 Bạch kim 12/2021 29/12/2021 Trước 21:00 ngày 27/12/2021
5 SIEZ21 Bạc 12/2021 29/12/2021 Trước 21:00 ngày 27/12/2021
6 BMG22 Dầu Brent mini 02/2022 30/12/2021 Trước 21:00 ngày 28/12/2021
7 QOG22 Dầu Brent 02/2022 30/12/2021 Trước 21:00 ngày 28/12/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 15/09/2021.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336