PHÁI SINH HÀNG HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH HÀNG HÓA

PHÁI SINH HÀNG HÓA VÀ THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH HÀNG HÓA LÀ GÌ?

1. Phái sinh hàng hóa là gì?

Thị trường phái sinh hàng hóa là thị trường phát hành và mua bán lại các hàng hóa phái sinh. Phái sinh hàng hóa hiểu chung nhất là một khoản đầu tư có giá trị phụ thuộc vào giá trị đầu tư một khoản cơ bản khác. 

Phái sinh hàng hóa là những hợp đồng tài chính hay công cụ tài chính mà giá trị của nó dựa vào giá trị của các tài sản cơ sở ( nông sản,nguyên liệu công nghiệp,kim loại….) nhằm mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro,bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. 

2. Thị trường giao ngay và thị trường phái sinh hàng hóa.

THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY ( SPOT MARKET)                   

  • Mua bán hàng hóa trực tiếp với giá tại thời điểm hiện tại.
  • Các thông tin về giá cả cũng như phương thức giao nhận sẽ được quyết định ngay tại thời điểm giao dịch

THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH HÀNG HÓA (DERIVATIVES MARKET)

  • Mua bán các hợp đồng phái sinh hàng hóa có kỳ hạn trong tương lai với giá được chốt tại thời điểm giao dịch hợp đồng đó.
  • Có thể tham gia vào giao nhận hàng hóa vật chất tại thời điểm đáo hạn của hợp đồng. 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978