Nhận định xu hướng thị trường hàng hóa ngày 6/1/2021

Gia Cát Lợi xin gửi đến Quý anh/chị nhận định tổng quan về thị trường hàng hóa dưới góc nhìn phân tích kĩ thuật biểu đồ trong ngày 6/1/2021.

1. Đậu tương

2. Dầu đậu tương

3. Khô đậu tương

4. Lúa mỳ

5. Ngô

Nguồn: Chuyên viên phân tích – Ngô Việt Sơn

error: Content is protected !!
0931721336