Mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn 12/01 mặt hàng Dầu Thô

giao dịch liên kỳ hạn 12/01

Thông Báo : về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt nam ngày 12/01/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô áp dụng từ phiên giao dịch ngày 12/01/2022.

QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành các mức ký quỹ khi thực hiện giao dịch liên kỳ hạn (inter-month), mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) theo Phụ lục I đính kèm.
Điều 2. Các vị thế mở mua hoặc bán độc lập không áp dụng ký quỹ liên kỳ hạn sẽ được tính vào hạn mức áp dụng Khoản dự phòng rủi ro theo Quyết định số: 182/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/05/2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2022 và thay thế Quyết định số: 640/QĐ/TGĐ-MXV ngày 01/12/2021.
Điều 4. Ban Giám đốc, các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Thành viên Kinh doanh; Thành viên Môi giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Ngày 12/01/2022

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn 12/01/2022 Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn 12/01/2022 Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn 12/01/2022 Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn 12/01/2022 Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn 12/01/2022

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336
error: Content is protected !!
0931721336