Thông báo mức ký quỹ giao dịch hàng hoá ngày 28/03/2022

ky quy giao dich 28-03

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 28/03/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đậu tương Nông sản CBOT 5,060 MYR
2 Đậu tương mini Nông sản CBOT 1,012 USD
3 Lúa mì Nông sản CBOT 6,600 USD
4 Lúa mì mini Nông sản CBOT 1,320 USD
5 Lúa mì kansas Nông sản CBOT 6,600 USD
6 Ngô Nông sản CBOT 2,915 USD
7 Ngô mini Nông sản CBOT 583 USD
8 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 60,000 USD
9 Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICE EU 13,999 USD
10 Dầu thô brent Năng lượng ICE EU 13,112 USD
11 Dầu thô brent mini Năng lượng ICE SG 1,585 USD
12 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 11,825 USD
13 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 5,913 USD
14 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 1,183 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 28/03/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 228QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/03/2022.

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336