Thông báo mức ký quỹ giao dịch hàng hóa kim loại LME ngày 28/03/2022

ky quy giao dich kim loai lme 28-03 web

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa Kim loại LME ngày 28/03/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng LME Kim loại LME 15,950 USD
2 Nhôm LME Kim loại LME 6,550 USD
2 Chì LME Kim loại LME 3,750 USD
2 Thiếc LME Kim loại LME 21,630 USD
3 Kẽm LME Kim loại LME 7,200 USD
4 Niken LME Kim loại LME 36,864 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 25/03/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 231QĐ vv Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 25.03.2022

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336