Thông báo mức ký quỹ giao dịch hàng hoá ngày 01/03/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 01/03/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 2,585 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 3,960 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 792 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,750 USD
5 Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,520 USD
6 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 704 USD
7 Lúa mỳ kansas Nông sản CBOT 3,630 USD
8 Ngô Nông sản CBOT 2,118 USD
9 Ngô mini Nông sản CBOT 424 USD
10 Quặng sắt Kim loại SGX 2,420 USD
11 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 8,800 USD
12 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 4,400 USD
13 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 880 USD
14 Xăng pha chế RBOB Năng lượng NYMEX 9,130 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 01/03/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 99QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/02/2022.

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336