hàng nông sản

Đầu tư nông sản hàng hóa phái sinh – các mặt hàng nông sản

ngô
lúa mì
đậu tương
dầu đậu tương
khô đậu tương
Gạo thô
lúa mì kansas