KIM LOẠI

Bạch kim
bạc
quặng sắt
đồng
đồng LME
Thiếc lme
niken lme
kẽm lme
nhôm lme
chì lme