Category : Hàng Hóa Phái Sinh

Hàng Hóa Phái Sinh

GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA – TẠI SAO KHÔNG?

Lan Anh
Tại Việt Nam, bên cạnh chứng khoán và ngoại hối, giao dịch phái sinh hàng hóa là một kênh đầu tư dễ tham gia, nhờ