ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO CÙNG CHUYÊN GIA

HỘI THẢO: TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA

Thời gian: 14H30 Ngày 21 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Xuân Phong, số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Diễn giả

Nguyễn Đức Nghĩa

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp (Executive MBA

Hội viên Hiệp hội Chuyên gia Quản trị rủi ro Anh (IRM)Chủ tịch Ủy ban kiểm toán,

Thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Bảo hiểm Việt Nam – Campuchia

Nguyên Giảng viên Đại học Ngoại Thương

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ mời bạn tham gia hội thảo cùng Gia Cát Lợi
    0931721336