Các Ước Tính Cập Nhật Về Tác Động Của COVID-19 Đối Với Tình Trạng Nghèo Đói Trên Toàn Cầu: Bước Ngoặt Nào Đối Với Đại Dịch Vào Năm 2021?

Hơn một năm xảy ra đại dịch, vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết về tác động của nó đối với tình trạng đói nghèo toàn cầu. Mặc dù các cuộc khảo sát qua điện thoại tần suất cao đã giúp hiểu biết rộng hơn về hậu quả kinh tế của đại dịch, việc thu thập các cuộc khảo sát chi tiết hộ gia đình cần thiết để hiểu tác động của nó đối với nghèo đói phần lớn đã bị tạm dừng.

Trong khi chờ các cuộc điều tra hộ gia đình, chúng tôi tiếp tục cách tiếp cận trước đây của mình là cố gắng tìm hiểu hậu quả nghèo đói của đại dịch bằng cách ngoại suy thu nhập và tiêu dùng từ các cuộc điều tra hộ gia đình trước đây bằng cách sử dụng dự báo tăng trưởng tài khoản quốc gia. 

Nói một cách đơn giản, phương pháp này nhìn chung hoạt động tốt hơn các phương pháp phức tạp hơn trong việc dự báo đói nghèo hiện nay.

Trong năm 2020, khi đại dịch lây lan trên toàn cầu và dự báo tăng trưởng xấu đi, chúng tôi đã dần dần tăng ước tính về tác động của đại dịch đối với tình trạng nghèo đói trên toàn cầu. 

Nhắc lại, tỷ lệ nghèo do COVID-19 gây ra được tính bằng sự khác biệt về tỷ lệ nghèo trong một thế giới có và không có đại dịch. Các ước tính về tỷ lệ đói nghèo do đại dịch gây ra được lấy từ các dự báo tăng trưởng mới nhất có sẵn từ Triển vọng Kinh tế Toàn cầu (GEP) và phản ứng thực tế trước đại dịch được rút ra từ các dự báo từ GEP tháng 1 năm 2020. 

Vào tháng 1 năm 2021, chúng tôi ước tính rằng đại dịch sẽ đẩy từ 119 đến 124 triệu người vào cảnh nghèo cùng cực trên toàn cầu vào năm 2020.

Trong blog này, chúng tôi điều chỉnh những con số đó dựa trên các cập nhật về dữ liệu nghèo đói toàn cầu diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 cũng như dựa trên các dự báo tăng trưởng được đưa ra gần đây từ phiên bản GEP tháng 6 năm 2021. Chúng tôi mong muốn đưa ra câu trả lời sơ bộ cho hai câu hỏi: Có phải tình trạng nghèo đói trên toàn cầu đang chuyển thành đại dịch vào năm 2021, và nếu có, điều này có xảy ra theo cách tương tự giữa các quốc gia không?

Chúng tôi thấy rằng đại dịch đã dẫn đến thêm 97 triệu người nghèo vào năm 2020. Đây là mức giảm khoảng 20 triệu so với ước tính cuối cùng của chúng tôi (xem con số nà  để biết bức tranh về ước tính của chúng tôi đã thay đổi như thế nào trong quá trình đại dịch). Ngay cả ước tính giảm này cũng thể hiện sự gia tăng nghèo đói trên toàn cầu trong lịch sử chưa từng có.

Hình 1: Dự tính tỉ lệ đói nghèo 2015-2021

Vào năm 2021, chúng tôi dự báo tỷ lệ nghèo đói trên toàn cầu sẽ giảm khoảng 21 triệu người so với năm 2020. Điều này thể hiện chính xác mức giảm mà chúng tôi đã dự đoán sẽ xảy ra vào năm 2021 trước khi đại dịch xảy ra. 

Ý nghĩa của ước tính này là tỷ lệ đói nghèo toàn cầu được dự báo sẽ giảm, và tốc độ giảm đang trở lại xu hướng trước đại dịch. Theo nghĩa đó, người ta có thể nói rằng nghèo đói trên toàn cầu có thể chuyển hướng sang đại dịch vào năm 2021.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta đang quay trở lại mức nghèo mà chúng ta đã dự đoán vào năm 2021 trước khi đại dịch lây lan. Trên thực tế, vì tốc độ giảm tương tự như những gì chúng ta mong đợi trước khi đại dịch lây lan, sự phục hồi diễn ra sẽ không đủ để thu hẹp khoảng cách mà đại dịch ước tính gây ra vào năm 2020.

Trên toàn cầu, tình trạng gia tăng nghèo đói xảy ra vào năm 2020 do COVID vẫn còn kéo dài, và người nghèo do COVID gây ra vào năm 2021 tiếp tục là 97 triệu người.  

Nếu tình trạng nghèo đói trên toàn cầu tiếp tục giảm với tốc độ mà chúng ta mong đợi trước đại dịch, hàng năm sẽ có hàng chục triệu người sống trong cảnh nghèo đói vì bụi phóng xạ ban đầu từ đại dịch.

Mô hình này, trở lại tốc độ giảm nghèo trước COVID, trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào những thay đổi tương đối của tỷ lệ nghèo, được trình bày trong Hình 2.

Chúng tôi dự báo tỷ lệ nghèo cùng cực giảm là 2,9% từ năm 2020 đến năm 2021, gần như tương đồng đến mức giảm nghèo hàng năm được quan sát trước khi đại dịch lây lan (2,3% -3,7%) và sự giảm nghèo mà chúng tôi dự kiến ​​sẽ xảy ra vào năm 2021 trước khi đại dịch lây lan (3,3%).

Hình 2: Sự thay đổi hàng năm về số người nghèo cùng cực trên toàn cầu (%)

Tại sao tỷ lệ đói nghèo toàn cầu được dự báo sẽ giảm vào năm 2021? 

Hay nói cách khác, tại sao tăng trưởng được kỳ vọng sẽ phục hồi ở các quốc gia có người nghèo sinh sống

Vào tháng Giêng, chúng tôi đã dự đoán rằng tình trạng nghèo đói trên toàn cầu tốt nhất sẽ đình trệ vào năm 2021 và người nghèo do COVID gây ra có thể tăng lên khoảng 150 triệu người. 

Năm nay, chúng ta đã chứng kiến ​​một số đợt đại dịch tồi tệ nhất ở các nước thu nhập thấp và trung bình, chẳng hạn như hàng triệu trường hợp được ghi nhận ở Ấn Độ vào tháng 4 và tháng 5. 

Liệu những phát triển này có cho thấy rằng các ước tính trong tháng 1 của chúng tôi là quá lạc quan và tình trạng nghèo đói chắc chắn sẽ tăng thêm vào năm 2021 hay không? Mặc dù chúng ta chỉ có thể suy đoán về những lý do tại sao tỷ lệ nghèo đói trên toàn cầu có thể giảm vào năm 2021, nhưng đây là một số giải thích khả thi.

Khi đại dịch bùng phát, nhiều nước đang phát triển đã phản ứng theo những cách tương tự như các nước có thu nhập cao; bằng cách khóa các bộ phận chính của nền kinh tế của họ. Những sự khóa chặt này làm giảm thu nhập và việc làm, gây ra gia tăng tình trạng nghèo cùng cực. 

Vào năm 2021, nhu cầu về khóa máy đã ít hơn. Điều này có thể đã hạn chế các hậu quả kinh tế với cái giá là gia tăng các trường hợp COVID và các trường hợp tử vong liên quan đến COVID. 

Mô hình này được phản ánh trong chỉ số mức độ nghiêm ngặt của OxCGRT (phản hồi của chính phủ ), trong đó ghi lại phản ứng của các quốc gia đối với đại dịch bao gồm đóng cửa trường học và nơi làm việc, cấm đi lại, khóa cửa một phần hoặc toàn bộ. 

Vào tháng 5 năm 2020, trung bình 25 trong số 27 quốc gia thu nhập thấp trong OxCGRT có giá trị chỉ số nghiêm ngặt cao hơn 50, trong khi vào tháng 5 năm 2021, trung bình 10 quốc gia thu nhập thấp đã vượt qua ngưỡng đó. Ngoài ra, đại dịch đang giảm dần ở nhiều quốc gia có thu nhập cao, và hoạt động kinh tế một lần nữa đang trên đà phát triển. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ nghèo ở các nước có thu nhập thấp và trung bình nếu sự gia tăng hoạt động kinh tế thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm và hàng hóa của họ.

Tất cả những điều này cho thấy, sự không chắc chắn xung quanh các ước tính năm 2021 là rất lớn. 

Thứ nhất, năm 2021 vẫn đang diễn ra, và triển vọng của làn sóng COVID mới ở các nước thu nhập thấp và trung bình, sự chậm trễ hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng, các biến thể mới của vi rút, mức nợ tăng và giá thực phẩm tăng đều có thể làm xấu đi đáng kể triển vọng . Vì xu hướng nghèo đói toàn cầu đặc biệt nhạy cảm với sự phát triển ở một số quốc gia, nên bất kỳ sự phát triển nào ở những quốc gia đó đều có thể có ảnh hưởng đáng kể đến bức tranh toàn cầu. 

Bên cạnh những phát triển có thể xảy ra trong tương lai, phương pháp của chúng tôi để xác định tình trạng nghèo đói trên toàn cầu hiện nay còn mang nhiều điều không chắc chắn, đặc biệt là về việc bỏ qua các tác động đối với bất bình đẳng .

Trong khi các ước tính hiện tại cho thấy sự phục hồi toàn cầu vào năm 2021, sự phục hồi sẽ không bằng nhau cho tất cả. 

Hình 3 cho thấy sự thay đổi dự kiến ​​về tỷ lệ đói nghèo theo phân loại thu nhập của Ngân hàng Thế giới và các khu vực địa lý cho năm 2021 – về cơ bản phá vỡ các ngưỡng năm 2021 từ Hình 2.

Nhìn vào các thanh màu xanh lam cho thấy rằng sự giảm nghèo được dự đoán sẽ xảy ra ở mức cao và các nước có thu nhập trung bình (HIC, UMIC, LMIC), đặc biệt là các nước ở Nam Á (SAR) và Đông Á & Thái Bình Dương (EAP). 

Ngược lại, các nước có thu nhập thấp (LIC) và các nước ở Châu Phi cận Sahara (SSA) dự kiến ​​sẽ còn gia tăng tỷ lệ đói nghèo vào năm 2021.  Điều này cho thấy rằng một số khu vực nghèo nhất và mong manh nhất có thể không chuyển hướng sang COVID.

Hình 3: Phần trăm thay đổi về số người nghèo dự báo từ năm 2020 đến năm 2021, theo nhóm thu nhập và khu vực

Bức tranh này được củng cố khi chúng ta so sánh sự thay đổi về tỷ lệ đói nghèo trong năm 2021 đo lường như thế nào với sự thay đổi mà chúng ta mong đợi trước khi đại dịch lây lan – tức là so sánh các thanh màu xám và xanh lam trong Hình 3.

Châu Âu và Trung Á (ECA), EAP, và SAR được dự báo sẽ tăng nhanh cũng như trước đại dịch. Theo nghĩa đó, họ đang quay trở lại với những thay đổi trước đại dịch về nghèo đói, mặc dù ở cấp độ cao hơn của sự nghèo đói. Nhưng đối với các nền kinh tế nghèo nhất và giàu nhất thế giới, bức tranh có vẻ khác. 

HICs và UMICs đang làm tốt hơn những thay đổi trước đại dịch về nghèo đói mà chúng tôi mong đợi. Không chỉ tình trạng nghèo đói đang giảm ở những quốc gia đó, mà khoảng cách về tỷ lệ nghèo đói dự kiến ​​trước COVID đang thu hẹp. 

Ở SSA và LIC, bức tranh ngược lại: Nghèo đói đang gia tăng và nó đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn chúng ta mong đợi trước đại dịch. 

Đối với các LIC, tỷ lệ đói nghèo dự kiến ​​sẽ tăng 2,7% vào năm 2021 so với dự báo trước đại dịch là tăng 0,2%. 

Đối với SSA, nghèo đói đã được dự báo sẽ tăng vào năm 2021 trước đại dịch, nhưng tỷ lệ gia tăng nghèo đói được dự báo sẽ tăng hơn gấp đôi (từ 1,0% lên 2,5%).

Vì thế, ở các quốc gia nghèo nhất trên thế giới, tác động của COVID-19 đối với tình trạng nghèo đói không những vẫn còn hiện hữu mà còn ngày càng trầm trọng hơn. 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978