Author : Thanh Dung

Bản tin hàng hóa

BẢN TIN XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 04.06.2020

Thanh Dung
Tin tức thế giới: Hoa Kỳ: USDA Daily Export Sales: Bán 186,000 tấn đậu tương cho nước giấu tên. Đài Loan: MFIG đã mua 65,000
Phân tích kỹ thuật Lúa Mì

30/01/2020: XU HƯỚNG HÀNG HÓA LÚA MÌ

Thanh Dung
Tin tức tổng hợp Tính đến sang ngày 29/1, Hơn 6.000 người ở Trung Quốc đã được chẩn đoán nhiễm virus corona và 132 người
Phân tích kỹ thuật Đậu Tương

30/01/2020: XU HƯỚNG HÀNG HÓA ĐẬU TƯƠNG

Thanh Dung
Tin tức tổng hợp Tính đến sang ngày 29/1, Hơn 6.000 người ở Trung Quốc đã được chẩn đoán nhiễm virus corona và 132 người
Phân tích kỹ thuật Khô Đậu Tương

30/01/2020: XU HƯỚNG HÀNG HÓA KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Thanh Dung
Tin tức tổng hợp Tính đến sang ngày 29/1, Hơn 6.000 người ở Trung Quốc đã được chẩn đoán nhiễm virus corona và 132 người
Phân tích kỹ thuật Dầu Đậu Tương

30/01/2020: XU HƯỚNG HÀNG HÓA DẦU ĐẬU TƯƠNG

Thanh Dung
Tin tức tổng hợp Tính đến sang ngày 29/1, Hơn 6.000 người ở Trung Quốc đã được chẩn đoán nhiễm virus corona và 132 người