Author : Lan Anh

Bản tin hàng hóa

NHIỀU DOANH NGHIỆP BRAZIL MUỐN TĂNG XUẤT KHẨU THỊT VÀO VIỆT NAM

Lan Anh
Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu thịt lợn đạt khoảng 24 triệu USD. Theo thông tin từ bộ công thương nhiều doanh nghiệp Brazil muốn