Author : Lan Anh

Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 09.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 09/04. USDA chi nhánh Ma-rốc dự báo sản lượng lúa
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 08.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virus Corona tính đến sáng ngày 08/04. Bộ nông nghiệp Pháp ước tính diện tích gieo
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 07.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 07/04. Tổng thống Ai Cập vừa khuyến khích các doanh
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 06.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virus corona tính đến sáng ngày 06/04. Nga: Xe tải ngũ cốc bị ùn tắc ở
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 03.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 03/04. Ukraina: Hiệp hội ngũ cốc tăng dự báo sản
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 01.04.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 01/04. USDA Daily Export Sales: Bán 113,000 tấn ngô 2019/20
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 31.03.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 31/03. Argentina: Chính phủ gia hạn thời gian cách ly
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 30.03.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 30/03. Tại Brazil, Hiệp hội ép dầu đậu tương Brazil
Bản tin hàng hóa

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG HÀNG HÓA NGÀY 27.03.2020

Lan Anh
I. Tin tức thế giới: Tình hình dịch bệnh virut corona tính đến sáng ngày 27/03. Tại Argentina, một liên đoàn đại diện cho công